"Ius est ars boni et aequi - Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne"

KONTAKT

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT KATARZYNA AUGUSTYNIAK

ul. Krucza 41/43 lok. 4
00-525 Warszawa

Telefon:   604 115 644

NIP:   1231082613

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 9:00-17:00,
sobota - po wcześniejszym ustaleniu.
Istnieje możliwość ustalenia innych godzin spotkania w zależności od potrzeb Klienta.

Nr rachunku bankowego

85 1020 1169 0000 8602 0242 0735
PKO BP S.A.z siedzibą w Warszawie

WYNAGRODZENIE

Honorarium za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość zależy od przewidywanego i koniecznego nakładu pracy oraz złożoności zagadnienia prawnego.
Kancelaria proponuje następujące systemy rozliczeń:

System rozliczania godzinowego

Polega na określeniu wynagrodzenia na podstawie stawki godzinowej ustalanej z góry Klientem. Wysokość stawki jest zależna od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu potrzebnego do wykonania zlecenia. Honorarium stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. Na koniec umówionego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Polega na jednorazowym określeniu sumy wynagrodzenia. System ten stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których istnieje możliwość oszacowania zakresu prac i ich czasu trwania.

System mieszany

Stanowi połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego. W sytuacji, gdy wcześniej ustalony z Klientem limit godzin w ramach ryczałtu zostanie przekroczony, kolejne godziny pracy Kancelarii rozliczane są stawką godzinową.